PORTFOLIO > dragons

kite 1
kite 1
sumi-e on japanese paper/ kite
2008